Kvantemedisinsk behandling

Kvantemedisinsk behandling er en avansert form for energibehandling, og en fellesbetegnelse for metoder der en kommuniserer med kroppen på cellenivå ved hjelp av elektromagnetiske frekvenser.

Metoden utnytter kroppens informasjonssystem til å lese av og korrigere ubalanser ved hjelp av datastyrt apparatur.

Kroppen er en finstilt organisme som i veldig stor grad ordner opp selv. Det er når den ikke greier å hamle opp med sykdom eller ubalanse selv at de kvantemedisinske apparatene kan hjelpe.

De kvantemedisinske apparatene kartlegger stress og ubalanser, for deretter å stimulere kroppens egne evner til selvkorrigering.

Det er viktig å frigjøre pasienten for stress som skaper de fleste ubalanser.

Hva gjør jeg?

  •    Bevisstgjør årsaker
  •    Bevisstgjør stress, smerter, symptomer
  •    Finner begrensninger og blokkeringer
  •    Balanserer fysisk og psykisk
  •    Stimulerer til utrensning
  •    Kan gi veiledning samtidig som jeg behandler - hjelp til selvhjelp

Jeg stiller ikke diagnose eller gir medisinsk behandling